Cho thuê căn hộ 160m2 chung cư Goldmark City

  • cho thuê căn hộ 83m2 chung cư Goldmark city 1
  • chothuecanho84m2chungcugoldmarkcity-2
  • chothuecanho84m2chungcugoldmarkcity-3
  • chothuecanho84m2chungcugoldmarkcity-4
  • chothuecanho84m2chungcugoldmarkcity-5
  • cho thuê căn hộ 83m2 chung cư Goldmark city 3